Thời gian: 8 ngày, 7 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay